Dodatki dla ministranta

Modlitwa ministranta po mszy - obrazek 27x22,5cm

Modlitwa ministranta po mszy - obrazek 27x22,5cm

brutto: 12,50 zł
(netto: 10,16 zł)
Legitymacja ministranta - twarda oprawa

Legitymacja ministranta - twarda oprawa

6,00 zł
brutto: 2,50 zł
(netto: 2,03 zł)
Strój ministranta - 2 częściowy

Strój ministranta - 2 częściowy

brutto: 175,00 zł
(netto: 142,28 zł)
Sutanna ministrancka

Sutanna ministrancka

brutto: 175,00 zł
(netto: 142,28 zł)
Strój ministrancki - 2 częśćiowy

Strój ministrancki - 2 częśćiowy

brutto: 230,00 zł
(netto: 186,99 zł)
Spódnica ministrancka (100cm,110cm)

Spódnica ministrancka (100cm,110cm)

brutto: 42,00 zł
(netto: 34,15 zł)
Spódnica ministrancka (70cm,80cm,90cm)

Spódnica ministrancka (70cm,80cm,90cm)

brutto: 45,00 zł
(netto: 36,59 zł)
Spódnica ministrancka (100cm,110cm)

Spódnica ministrancka (100cm,110cm)

brutto: 42,00 zł
(netto: 34,15 zł)
Spódnica ministrancka (70cm)

Spódnica ministrancka (70cm)

brutto: 45,00 zł
(netto: 36,59 zł)
Spódnica ministrancka (100cm,110cm)

Spódnica ministrancka (100cm,110cm)

brutto: 42,00 zł
(netto: 34,15 zł)
Spódnica ministrancka (70cm,80cm,90cm)

Spódnica ministrancka (70cm,80cm,90cm)

brutto: 45,00 zł
(netto: 36,59 zł)