Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając ze Sklepu Internetowego hurtpawel.pl przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Państwa prywatność. Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe i przysługujących Państwu w związku z tym uprawnieniach.

RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) to unijne prawo regulujące zasady ochrony danych osobowych, które są stosowane od 25 maja 2018 roku także przez naszą firmę.

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hurtownia Książek i Dewocjonaliów „św. Paweł” K. Siedlikowski z siedzibą w Gdańsku, ul. Bitwy Oliwskiej 33a.
NIP 584-102-34-91
Dane kontaktowe: sklep@hurtpawel.pl, tel. 58 554 85 26 lub 690 038 811
adres do korespondencji: 80-339 Gdańsk, ul. Bitwy Oliwskiej 33a

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo podają dokonując zakupu w Sklepie Internetowym hurtpawel.pl, tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy czy numer NIP przetwarzane są:
     1) w celu realizacji składanych zamówień na asortyment znajdujący się w Sklepie Internetowym hurtpawel.pl;
     2) w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu                towaru);
     3) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, zgłoszenia, itpPodanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych np. adresu, może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w Sklepie Internetowym hurtpawel.pl.

Będziemy także przetwarzać następujące dane :

     1) dotyczące dokonywanych przez Państwa zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także
         w celu obrony przed takimi roszczeniami
     2) podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, skargi lub sugestie
W celu bezpieczeństwa będziemy także stosować monitoring wideo (sklep stacjonarny), na potrzeby przedstawienia dowodów działań niezgodnych z prawem i możliwości zgłaszania ich odpowiednim organom (prawnie uzasadniony interes Hurtowni Książek i Dewocjonaliów „św. Paweł” K. Siedlikowski.)

3. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane będziemy przekazywać podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. kurierom i innym przewoźnikom, dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i finansowe, ubezpieczeniowe, organom publicznym np. sądom, na ich uzasadnione żądanie.

W przypadku dokonywania płatności drogą elektroniczną, w celu jej realizacji, niezbędne będzie podanie również Państwa danych , takich jak: imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Państwa identyfikator klienta przypisany przez podmiot obsługujący płatności.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy..

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy zakupu towarów w naszym sklepie, także po jej zakończeniu:
   1) w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
   2) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych
   3) nie dłużej niż jest to konieczne

Nagrania wideo będą przechowywane przez czas maksymalnie do 30 dni.

5. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Hurtownię Książek
i Dewocjonaliów „św. Paweł” K. Siedlikowski mają Państwo prawo do:
1) uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych jeśli są niekompletne
lub nieprawidłowe
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mogą państwo również w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa
danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po
przyjęciu Państwa zgłoszenia w tej sprawie będziemy zobowiązani zaprzestać przetwarzać dane
w tym celu.
Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt podany w pkt 1 .

Jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób, można się z nami
skontaktować. Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

6. Informacje techniczne

Pliki cookie
Podczas korzystania przez Państwa ze Sklepu Internetowego hurtpawel.pl na urządzeniu typu np. komputer, smartfon, tablet itp. zapisywane są niewielkie pliki (zwłaszcza tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego hurtpawel.pl tzw. pliki cookie.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików na swoim urządzeniu, muszą Państwo odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu lub za każdym razem po wizycie w Sklepie internetowym hurtpawel.pl usuwaniu plików ze swojego urządzenia.

Ustawienia przeglądarki Państwa urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażają Państwo zgodę, aby pliki te zapisywane były na Państwa urządzeniu.

Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z opcji pomocy, dostępnej w Państwa przeglądarce internetowej.

Korzystamy także z pliku społecznościowego Facebook – umożliwiającego integrację tego serwisu ze Sklepem. 

7. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Hurtownia Książek i Dewocjonaliów „św. Paweł” K. Siedlikowski zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie hurtpawel.pl.