Święty Łukasz - wierny Bogu Ewangelista

06-10-2021

Święty Łukasz w religii chrześcijańskiej znany jest przede wszystkim jako autor jednej z czterech Ewangelii, ale także Dziejów Apostolskich. Był najbliższym współpracownikiem Pawła Apostoła, z którym niejednokrotnie udawał się na wyprawy misyjne. Przez kościół katolicki i prawosławny uważany jest za świętego. Nie należał on jednak do grona Dwunastu Apostołów, dlatego większość wierzących nie wie o jego biografii zbyt wiele. Niniejszy artykuł pomoże wam w poznaniu tej niezwykle ciekawej postaci i z pewnością będzie początkiem poszukiwań kolejnych informacji na jego temat.

Autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich

Według tradycji kościelnej to właśnie on jest autorem trzeciej i piątej księgi Nowego Testamentu. Historycy i Ojcowie Kościoła w swoich pismach głosili, że pochodził on z Antiochii Syryjskiej. Chrzest przyjął w trakcie jednej z wypraw misyjnych świętego Pawła Apostoła. Wtedy także stał się jego uczniem i najwierniejszym towarzyszem. Razem odbyli wiele wypraw, między innymi do Rzymu czy Mediolanu. Przekazy głoszą, że święty Łukasz Ewangelista zmarł w Beocji, w wieku 84 lat. Niestety miejsce jego pochówku nie jest znane, jednak za najprawdopodobniejsze uznaje się Efez bądź Teby.

 

Polecamy książkę Rozważaj i głoś Ewangelię wg św. Łukasza!

 

Lekarz, malarz i pisarz

Z Listu do Kolosan dowiedzieć możemy się, że z zawodu był lekarzem. Katoliccy uczeni dowodzą tego, przedstawiając w pismach tradycyjnych fragmenty, w których posługiwał się on specjalistycznymi terminami medycznymi.

Co ciekawe, pokrywają się one z tymi używanymi przez Galena czy Hipokratesa. Ponadto w pismach Teodora Lektora z 530 roku znaleźć możemy informację, że święty Łukasz zajmował się także malowaniem ikon. Przypisuje się mu autorstwo wielu z nich, między innymi tego z wizerunkiem Matki Boskiej Kostromskiej, Czarnej Madonny czy czczonego w Bizancjum w epoce średniowiecza obrazu Marii Theotokos.

Symbole świętego Łukasza Ewangelisty

Zgodnie z życiorysem świętego Łukasza, w ikonografii najczęściej przedstawiany jest w trakcie pisania lub malowania. Najlepszym tego przykładem jest niezwykle popularny obraz autorstwa Rogiera van der Weydena, który nosi tytuł ?Święty Łukasz malujący Madonnę?.

Możemy zobaczyć na nim wizję artysty ? świętego Łukasza w trakcie portretowania Najświętszej Marii Panny. Jego atrybutami, z którymi także przedstawiany jest na obrazach oraz ikonach, są między innymi księga, papier, paleta malarska bądź kamień. Często przedstawiany jest także w czapce lekarskiej, co powiązane jest z jego zawodem. Zwierzęciem, które symbolizuje świętego Łukasza Ewangelistę, jest byk. Jest to ściśle związane z początkiem Ewangelii według świętego Łukasza, która właśnie jemu jest przypisywana. Rozpoczyna się ona od historii Zachariasza, który składa ofiarę w świątyni. Byk jest zwierzęciem ofiarnym, korelacja tych dwóch elementów jest zatem wyraźnie widoczna.

Czym patronem jest święty Łukasz i gdzie znajdują się jego relikwie?

Święty Łukasz Ewangelista jest patronem wielu zawodów. Obejmuje swoją protekcją między innymi chirurgów, malarzy, rzeźbiarzy, notariuszy czy złotników. Jest także oficjalnym patronem Hiszpanii. Relikwie świętego Łukasza znaleźć możemy w kilku miastach. Pierwszym z nich jest Padwa ? znajdują się one w kościele pod wezwaniem świętej Justyny. Kolejnymi miejscami, w których są relikwie świętego Łukasza, są Teby oraz katedra świętego Wita, która znajduje się w Pradze.

Święty Łukasz Ewangelista to niezwykła postać, której życiorys powinien znać każdy katolik. Warto poznać więcej informacji z jego życiorysu właśnie teraz, tuż przed dniem wspomnienia liturgicznego, które w kościele katolickim obchodzone jest dnia 18 października.