Święta Róża z Limy

12-08-2022

Urodzona 20 kwietnia 1586 r. w Limie Isabel Flores de Oliva pochodziła ze szlacheckiej rodziny, mającej swe korzenie w Hiszpanii. Wszyscy potocznie nazywali ją Różą z uwagi na jej piękną, delikatną cerę. Od najmłodszych lat była bardzo pobożna i już jako dziecko złożyła Bogu ślub czystości. Gdy rodzice powzięli zamiar wydania jej za mąż za bogatego mężczyznę, stanowczo się opierała, przez co była nękana przez matkę.

Izabela wstąpiła do Trzeciego Zakonu św. Dominika, gdzie złożyła śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa przyjmując imię Róża. Pragnieniem jej było naśladowanie Jezusa, a inspiracją dla niej była św. Katarzyna ze Sieny.

Róża wiele pościła i umartwiała się, w każdy piątek doświadczała cierpienia, duchowo uczestnicząc w męce Pana Jezusa. W Wielkim Poście zwykle zjadała tylko 5 pestek cytryny. Pokładała nadzieję jedynie w Bogu. Opiekowała się chorymi, potrzebującymi, bezdomnymi, Nieustannie modliła się w niewielkiej altance z krzewów, którą urządziła w ogrodzie domu rodzinnego. Trzy lata przed śmiercią Róża bardzo rozchorowała się, nie mogąc samodzielnie funkcjonować, więc wówczas zamieszkała u pewnego małżeństwa, które się nią opiekowało. Zmarła 24 sierpnia 1617 roku, w wieku 32 lat, przepowiadając wcześniej datę swojej śmierci. Pochowana została w dominikańskim klasztorze w Limie. Po jej śmierci zaczęto obserwować liczne uzdrowienia i cudowne nawrócenia. Również w dzisiejszych czasach Róża może być wzorem do naśladowania w dążeniu do świętości i życia w głębokiej komunii z Bogiem. Uczy nas, jak znosić cierpienia, przeciwności, niedogodności życia, odrzucenia na wzór naszego Pana Jezusa.

W zapiskach św. Róży możemy przeczytać: Pan i Zbawiciel przemówił w swym niezrównanym majestacie: "Wszyscy powinni wiedzieć, że po utrapieniach przychodzi łaska. Niech też pamiętają, że bez brzemienia cierpień nie można wejść na szczyty łaski; niech rozumieją, że miara łask powiększa się wraz ze wzrostem utrapień. Niechaj nikt z ludzi nie błądzi i nie pozwala się oszukiwać. To właśnie są prawdziwe i jedyne schody do nieba, i nie ma drogi prowadzącej do niego, która byłaby pozbawiona krzyża". Gdy usłyszałam te słowa, odczułam nagłe wezwanie, aby niejako stanąć na środku ulicy i zawołać do wszystkich osób, mężczyzn i niewiast jakiegokolwiek wieku i stanu: "Posłuchaj, ludu, słuchajcie, wszystkie narody: Z polecenia Chrystusa napominam was słowami, które wyszły z Jego ust: Nie możemy dostąpić łask, jeśli nie doznajemy cierpień. Trzeba więc znosić wiele cierpień, aby osiągnąć pełne uczestnictwo w Bożej naturze, chwałę dzieci Bożych i doskonałe szczęście duszy".

 

Koszulka - św. Róża z Limy
zamów tutaj

Św. Róża z Limy jest patronką Ameryki Południowej i Filipin, beatyfikowana przez papieża Klemensa IX w 1668 roku, kanonizowana przez Klemensa X w 1671 roku. Święta Róża jest także patronką ogrodników oraz orędowniczką i ucieczką dla skłóconych rodzin.

Wspomnienie liturgiczne św. Róży obchodzone jest 23 sierpnia.