Dlaczego święty Franciszek został patronem ekologów?

04-10-2021

Dnia 1 listopada 1979 roku święty Jan Paweł II ogłosił świętego Franciszka patronem ekologów. Decyzja ta została podjęta po licznych prośbach ekologów oraz przyrodników, którzy to właśnie w Bracie Franciszku widzieli jedynego możliwego opiekuna swoich profesji. Dlaczego wybrali właśnie tego świętego? Co sprawiło, że Papież posłuchał ich próśb? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w niniejszym artykule!

Święty Franciszek ? miłośnik przyrody

Święty Franciszek z Asyżu uznawał cały świat oraz wszystkie zjawiska w nim zachodzące za niepodważalne symbole religijne, świadczące o istnieniu Stwórcy. Każda rzecz, którą poznawał z niezwykłą pokorą, powodowała u niego ogromne zdumienie i była w jego odczuciu wyraźnym dowodem na obecność i przymioty Boga. Wszystkich informacji dotyczących jego relacji z naturą dowiedzieć możemy się z tak zwanych wczesnych źródeł franciszkańskich, a zatem z licznych pism opowiadających o nim i jego braciach.

Powstały one po śmierci założyciela zakonu, w środowisku franciszkanów. Pierwsze wzmianki o miłości świętego do świata natury znaleźć możemy już u jego pierwszego biografa, brata Tomasza z Celano. Pisał on, że nikt nie jest w stanie opisać miłości Franciszka do zwierząt, a także jego radości, z jaką dostrzegał w nich potęgę, dobroć i mądrość samego Boga.

W czasie swojej choroby święty Franciszek z Asyżu przeszedł duchową przemianę, która wywołała u niego pogardę do świata stworzonego, który przeciwstawiał sprawom Bożym. Jednak ostatecznym rezultatem była dla Franciszka zupełnie odmienna postawa. Dostrzegł on, że w tym właśnie świecie dostrzec można Bożą miłość i dobroć, a tym samym wyraził swoją afirmację dla zwierząt.

 

Kup książkę Święty Franciszek z Asyżu tutaj!

 

Ulubione zwierzęta świętego Franciszka

Niemal wszyscy biografowie zajmujący się żywotem tego świętego, zwracają szczególną uwagę na fakt, że do ulubionych zwierząt Brata należały te, w których widział on dobroć Bożą i łagodność Chrystusa. Święty Franciszek upodobał sobie zatem baranka, który w jego odczuciu był uosobieniem łagodności oraz niewinności, ale także woła i osła, które obecne były przy Jezusowym żłobie. Wyjątkową miłością darzył święty Franciszek również ptaki, które zwykł nazywać ?szlachcicami wśród stworzeń? czy też ?braciszkami skrzydlatymi?.

Uważał on, że Bóg dał im najpiękniejszy z możliwych domów ? czyste powietrze, i że otacza je wyjątkową opieką. Jego ukochanymi ptakami były skowronki, które ukazywał jako przykład życia zakonnego. Charakteryzują się one stonowanym ubarwieniem, nie są wybedne jeśli chodzi o pokarm oraz przebywają w przestworzach niebieskich, wyśpiewując najpiękniejsze pieśni na chwałę Boga. Zdaniem świętego Franciszka właśnie taki powinien był przykładny zakonnik.

Prekursor ekologii

W miłości świętego Franciszka z Asyżu do zwierząt i naśladowaniu ich życia dopatruje się prekursorskiej myśli ekologii. Uważa się, że był to pierwszy w historii przejaw chęci ochrony przyrody. Dzięki jego nowatorskiej postawie wobec natury wprowadzonych zostało wiele innowacyjnych pomysłów, które mają na celu dbanie o środowisko naturalne. Postawa świętego Franciszka niesie za sobą wiele niezwykle istotnych postulatów etycznych.

 

Kup figurę św. Franciszka tutaj!

 

Patron ekologów dzięki świętemu Janowi Pawłowi II

Papież ogłosił świętego Franciszka z Asyżu patronem ekologów w Liście Apostolskim noszącym tytuł Inter sanctos. Święty Jan Paweł II pisze w nim, że Brat w szczególny sposób odczuł dzieła Stwórcy, a jego postawa jest oznaką natchnienia Duchem Bożym.

Papież stwierdził, że dla świętego Franciszka przyroda była niesamowitym darem, który całej ludzkości podarował sam Bóg. Święty Franciszek z Asyżu powinien być przykładem miłości do natury dla każdego człowieka. Jeśli każdy z ludzi żyjących na świecie przyjąłby jego postawę, moglibyśmy stworzyć cudowną wspólnotę, która ramię w ramię będzie walczyła o środowisko naturalne i jego długi żywot.