28 października - Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

03-11-2023

Zdawać by się mogło, że o każdym z dwunastu Apostołów powinniśmy wiedzieć dużo, w końcu byli najbliżej Jezusa. Jednak zarówno o św. Szymonie, jak i św. Judzie Tadeuszu istnieje niewiele informacji. Pomimo przywileju bycia uczniami Syna Bożego, skąpa ilość źródeł zarysowuje przed nami niepełny obraz na temat ich życia. Kim byli Apostołowie, których święto obchodzimy 28 października?

Św. Szymon - patron farbiarzy, garncarzy, spawaczy i grabarzy

Ikona Świętego Szymona

W Ewangelii wspomina się go trzy razy. Łukasz nadał św. Szymonowi przydomek Gorliwy, natomiast Mateusz i Marek nazywają go Kananejczykiem, stąd pojawiły się spekulacje jakoby pochodził z Kany Galilejskiej. Idąc tym tropem, ojcowie Kościoła zaczęli utożsamiać go z panem młodym na weselu w Kanie, gdzie Chrystus uczynił pierwszy cud.

Według tradycji chrześcijańskiej św. Szymon był kuzynem Jezusa. Podobno zasiadał na stolicy jerozolimskiej jako trzeci biskup, gdzie następnie poniósł śmierć za cesarza Trajana. Jednak nie wszyscy pisarze zgadzali się z tą teorią. Niektórzy uważali, że razem ze św. Judą Tadeuszem głosił Ewangelię nad Morzem Czerwonym, w Babilonii oraz w Egipcie i poniósł śmierć męczeńską. Ze średniowiecznych żywotów Świętego wynika jednak, że zginął w wyniku przecięcia na pół piłą. Według mnicha Epifaniusza jego ciało znajduje się w kościele w Nicopolis. Obecnie uznaje się go za patrona farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy.

Św. Juda Tadeusz - patron spraw beznadziejnych

Ikona Świętego Judy Tadeusza

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że św. Judę Tadeusza nazywano Odważnym. Był bratem Jakuba Młodszego oraz krewnym Jezusa. Prawdopodobnie dołączył do grona uczniów Chrystusa później, gdyż wspomina się o nim w dalszej części katalogu Apostołów. Znany jest z napisania jednego z listów w Nowym Testamencie oraz głoszenia Ewangelii w Palestynie, Egipcie, Syrii i Mezopotamii. Podobno część z tych podróży odbył ze św. Szymonem. Niektóre źródła podają, iż razem ponieśli męczeńską śmierć, inne, że św. Juda Tadeusz został zabity w Libanie lub Persji, a jego kompan - w Jerozolimie. W dzisiejszych czasach uważa się go za patrona spraw beznadziejnych.

Chcąc poznać bliżej świętych, w naszej hurtowni kupią Państwo książki, modlitewniki oraz obrazki z ich wizerunkiem.