Kompendium katechizmu kościoła katolickiego - mały format

  • Dodaj recenzję:
  • 9788374423007
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • Cena netto: 9,52 zł 10,00 zł

Kompendium katechizmu kościoła katolickiego - mały format

Kompendium katechizmu kościoła katolickiego - mały format

Autor/Autorzy: praca zbiorowa
Stron: 240
Oprawa: twarda
Format: 122x168
ISBN: 83-7442-300-5


Dzieło to prezentuje w prosty i interesujący spo­sób całość orędzia chrześcijańskiego, ukazując zagadnienia wiary chrześcijańskiej przezna­czone współczesnego człowieka. Kompendium z odwagą podejmuje wielkie pro­blemy współczesności, odwołując się do roz­woju nauk, roli sumienia oraz praw człowieka. Dzieło jawi się jako aktualny, pewny i solidny sposób ukazania wiary chrześcijańskiej dzisiaj – przyjmując jakby formę dialogu między mistrzem a uczniem. Zawiera 15 pięknych reprodukcji dzieł sztuki, pochodzących z różnych epok i stylów sztuki chrześcijańskiej, opatrzonych komentarzami, które stanowią swoiste introdukcje do poszcze­gólnych części dzieła.