Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 marca

16-03-2021

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada na 25 marca, czyli na dziewięć miesięcy przed narodzinami Jezusa. W kościele katolickim obchody tego dnia mogą również przypadać na 26 dzień marca, jeśli 25 wypada w niedzielę. Ta uroczystość jest bardzo ważna dla każdego chrześcijanina, bowiem tego dnia Archanioł Gabriel zwiastował Najświętszej Panience, że pocznie w cudowny i dziewiczy sposób Boskiego syna.

Tajemnica Zwiastowania

Tajemnicę Zwiastowania opisał w swojej Ewangelii Łukasz zaczynając od słów ?Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef?. Następnie opisuje rozmowę między aniołem a Maryją. ?Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa?.

Słowa zawarte w Ewangelii Łukasza wprowadzają w zdumienie, bowiem dla wielu mogą być niezrozumiałe i sprawiać wrażenie wzajemnie się wykluczających. Na samym początku dowiadujemy się, że sam Bóg wybrał Maryję na Matkę Jezusa, co świadczy o tym, że niewiasta była kobietą w pełni oddaną swojej wierze i wyznającą cnoty podobające się Bogu. Dla wielu może być niezrozumiałe, dlaczego Maryja została nazwana Dziewicą skoro opisana jest również jako ?poślubiona mężowi?.

 

Kup limitowaną ikonę biznatyjską!

 

W dawnym, żydowskim zwyczaju nazywanie kobiety zaślubioną dotyczyło okresu narzeczeństwa, zatem Maryja w chwili poczęcia była jedynie w stanie narzeczeńskim z Józefem, zatem nie ma wątpliwości o pozostaniu przez nią w stanie dziewiczym. Maryja chciała do końca swoich dni pozostać dziewicą, zatem godząc się na małżeństwo z Józefem oboje postanowili żyć czystym małżeństwie.

Słowa anioła zwracającego się do Maryi, że pocznie i porodzi Syna są niezwykle ważne, bowiem przedstawiają, że Jezus narodzi się w sposób naturalny, tak jak każdy z nas, jednak nie zostanie poczęty w taki sam sposób, a stanie się to za sprawą Ducha Świętego, co podkreśla fakt, że Maryja była i pozostała dziewicą zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Dowodem tego są również jej słowa dotyczące męża, które mają również podkreślić jej dziewiczy stan. Anioł umacnia Maryję w wierze, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a jego moc ochroni Ją przed wszelkim złem. Po tych słowach Maryja całkowicie oddała się woli Boskiej i zgodziła zostać Matką Chrystusową.

Modlitwy do Maryi

Modląc się do Maryi możemy za Jej wstawiennictwem uzyskać łaski w postaci wybaczenia nam popełnionych grzechów, dzięki czemu uzyskamy zbawienie od Boga i będziemy mogli cieszyć się życiem, które Jemu się podoba. Tego dnia we wszystkich kościołach katolickich odprawiana jest msza, podczas której wysławiamy Najświętszą Maryję Pannę oraz prosimy ją o wstawiennictwo i opiekę nad nami. Do Matki Chrystusowej warto modlić się codziennie, odmawiając popularne ?Zdrowaś Mario? lub dziesiątki różańca.