Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

12-05-2020

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Potocznie zwana Bożym Ciałem, obchodzona jest w czwartek, po oktawie Zesłania Ducha Świętego (a we Włoszech w niedzielę, po uroczystości Trójcy Świętej). W tym roku, uroczystość będziemy obchodzić 11.06. Jest to święto nakazane, dzień ustawowo wolny od pracy.

Boże Ciało - historia

Boże Ciało jest świętem mającym uczcić obecność Chrystusa w Eucharystii, przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew, a więc bezpośredniej obecności Jezusa na ziemi. W XIII wieku, na Soborze Laterańskim IV, przyjęto dogmat o transsubstancjacji, czyli realnej przemianie istoty symboli chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, bez jednoczesnej zmiany ich fizycznej postaci. Zarządzenie to wywołało wzmożony kult Eucharystii.

Nieco później, wielką rolę odegrała św. Julianna z Cornillon, która miała wizje jasnej, świetlistej, pełnej tarczy księżyca z jedną ciemną plamą. W interpretacji widzeń Julianny, tarcza miała być obrazem Kościoła, w którym brakuje uroczystości poświęconej wyłącznie uczczeniu Najświętszego Sakramentu, cudu Eucharystii. Po tych widzeniach, biskup Robert wprowadził odpowiednie święto w diecezji Liege, a także zarządził pierwszą procesję przez miasto. Nieco później, Juliannę uznano jednak za heretyczkę, tym samym ponownie rezygnując z obchodów.

 

 

Zobacz nasze  bannery na Boże Ciało!

Ustanowienie nowego święta

Problematyką zajął się nieco później papież Urban IV, pod wpływem cudu w Bolsenie, gdzie kapłan odprawiający Mszę Św. miał dostrzec, jak z przemienionej hostii zaczynają skapywać krople krwi. Poplamioną krwią chustę wysłano prosto do papieża, który postanowił podjąć odpowiednie kroki w kierunku ustanowienia Święta Ciała i Krwi Chrystusa.

Kompozycję liturgii i odpowiednich tekstów, papież miał zlecić samemu Tomaszowi z Akwinu. Urban IV, w swojej bulli Transiturus de hoc mundo, ustanowił Boże Ciało świętem całego Kościoła, jednak śmierć papieża przeszkodziła we wprowadzeniu zapisu w życie. Dzieła dokończył dopiero papież Jan XXII, 70 lat później.

W Polsce święto pojawiło się nieco wcześniej - w 1320 r. w diecezji krakowskiej wprowadził je biskup Nanker. Od końca XV w. święto to wiązało się z udzieleniem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

 

Zobacz nasze emblematy na Boże Ciało!

 

Boże Ciało - obchody

Dziś Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa kojarzona jest przede wszystkim z uroczystymi procesjami, przechodzącymi ulicami miast, w których kapłan pod baldachimem niesie monstrancję. Procesjom towarzyszą dźwięki dzwonów, dziewczynki sypiące kwiaty, dzieci pierwszokomunijne oraz wszyscy wierni, uczestniczący w procesji. Niesione są święte figury i obrazy, procesji towarzyszą śpiewy i modlitwy. W Polsce, kluczowymi punktami są przystanki przy 4, stworzonych specjalnie na tę okazję ołtarzach. Procesja Bożego Ciała jest publicznym wyznaniem wiary .