Uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa - historia

01-07-2020

Tak jak miesiąc czerwiec poświęcony jest adorowaniu Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak lipiec skupia się na kontemplacji Jego Najdroższej Krwi. Krwi, która jest dla wierzących symbolem nieodzownej Miłości silniejszej od śmierci, oddającej się w całości dla zapewnienia nam życia wiecznego.

Krwi będącej miłosierdziem, oczyszczeniem i odkupieniem. Wielu świętych wielbiło Krew Zbawiciela, powstały też zgromadzenia zakonne rozważające w głównej mierze jej tajemnicę.

Najdroższa Krew Chrystusa Pana

Najdroższa krew Jezusowa, ostatecznie przelana za nas na krzyżu, wspomniana została w Piśmie Świętym kilkakrotnie. Podczas modlitwy w Ogrodzie Oliwnym na czole Zbawcy pojawił się krwawy pot. W scenie biczowania, ukoronowania cierniem Jego skroni i ukrzyżowania, człowiek przyczynił się do umęczenia Najświętszego Ciała, które z pokorą gotowe było przyjmować wszystko w imię bezgranicznej Miłości.

Z przebitego włócznią Serca Pana, natychmiast wypłynęła krew i woda - symbole pojednania Boga z człowiekiem. Krwawa ofiara z Baranka Paschalnego i oczyszczająca woda, jako znak chrztu i życiodajnej siły.

 

Zobacz Figurę Jezusa Miłosiernego!

Początki kultu

Początki oficjalnego kultu Najdroższej Krwi, sięgają XIX wieku. W 1849 roku, papież Pius IX wydał dekret Redempti sumus, w którym ustanowił pierwszą niedzielę lipca, dniem kontemplacji Najdroższej Krwi. Od tamtej chwili było to święto obchodzone przez cały Kościół Katolicki, nie tylko w ramach lokalnych ognisk kultu. Następnie papież Pius X, w 1914 roku, sprecyzował datę, wyznaczając obchody liturgiczne na 1 lipca.

Rangę uroczystości (święta pierwszej klasy) zyskały one w 1934 roku, za sprawą papieża Piusa XI. Wiele lat później, Jan Paweł II powiedział: Krew Chrystusa jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. Przypominał on wówczas zasługi papieża Jana XXIII, który w 1960 roku wystosował list apostolski Inde a Primis, wzywający do szerzenia tego kultu i rozważania niewymiernej tajemnicy Krwi Chrystusa.

Zachęcał on w liście, aby to właśnie lipiec poświęcić rozmyślaniom nad tą wielką miłością i wartością kryjącą się w Krwii której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy. Zatwierdził także kształt Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

 

Kup Modlitewnik Armii Najdroższej Krwii Jezusa Chrystusa!

Obecnie

Obecnie, za sprawą reformy kalendarza dokonanej przez papieża Pawła VI w 1970 roku, uroczystość ta połączona jest z czerwcowymi obchodami święta ,,Corpus Domini? (Bożego Ciała) i funkcjonuje pod nazwą: ,,Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwii Chrystusa?, w całym Kościele Katolickim.

Jednak celebracja miesiąca lipca, poświęconego tej tajemnicy, kontynuowana była i jest dzięki tradycji ludowej oraz działaniom zakonów czcicieli Krwi Chrystusowej.

Nabożeństwo lipcowe - jak wygląda?

Tradycja lipcowych nabożeństw nie jest bardzo popularna, a zwolenników zyskuje głównie w zgromadzeniach Matki Bożej Miłosierdzia oraz w niektórych parafiach w Polsce. W Kościołach odprawiane jest zazwyczaj wieczorem i ma formę bardzo zbliżoną do nabożeństw czerwcowych. Składa się ono z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz z odmówienia litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.