Tydzień świętego Krzysztofa

12-07-2021

Święty Krzysztof - patron nas wszystkich

O życiu św. Krzysztofa niestety nie znajdziemy żadnych potwierdzonych informacji. Według późniejszych świadectw opartych na tradycji, święty Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, a dokładniej z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza. Święty Krzysztof jest jednym z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów.

Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, stworzono o nim legendę. Według niej imię Krzysztofa miało brzmieć Reprobus, czyli Odrażający, ponieważ miał on mieć głowę podobną do psiej. Wyróżniał się za to nadzwyczajną siłą, postanowił więc, że wykorzysta ją do służby najpotężniejszemu na ziemi Panu. Zaczął służyć królowi, jednak przekonał się, że ten boi się szatana, wstąpił więc w jego służbę, uznając że szatan musi być najpotężniejszy. Pewnego dnia okazało się, iż szatan boi się imienia Chrystusa. Opuścił więc swego dotychczasowego pana i udał się na służbę do Chrystusa. Zapoznał się tak z naukami chrześcijańskimi i przyjął chrzest. Jako pokutę, za swoje wcześniejsze przewinienia, postanowił zamieszkać nad Jordanem, aby przenosić na swoich silnych i szerokich barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.

Święty Krzysztof jest patronem kierowców, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. W dzień jego dorocznej pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne.

święty krzysztofKup figurkę św. Krzysztofa

Tydzień świętego Krzysztofa

Święty Krzysztof jest patronem kierowców i podróżnych, dlatego w Kościele Katolickim wspomina się go w dniach 19-26 lipca. Obchodzony jest wtedy tydzień świętego Krzysztofa, któremu towarzyszy misyjna akcja - 1 grosz za 1 kilometr. Inicjatywa, która została zapoczątkowana przez MIVA Polska, stworzona została dla Kościoła na wielu krańcach świata, wszędzie tam, gdzie głoszą Ewangelię polscy misjonarze i misjonarki. Akcja jest skierowana do wszystkich użytkowników pojazdów, z prośbą o wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu, poprzez przeznaczenie na ten cel grosza za każdy przejechany w ciągu tego tygodnia kilometr. Oczywiście w akcji nie chodzi o to, aby dokładnie liczyć i sprawdzać przejechany dystans, ale o to aby wesprzeć cel i pamiętać o tych, którzy pomagając potrzebującym, często nie mają komfortowych warunków do łatwego i bezpiecznego przemieszczania się. Dzięki wspieraniu akcji, przekazujemy realną pomoc dla ludzi najbardziej potrzebujących, czyli mieszkańców Trzeciego Świata, bowiem dla nich pomoc misjonarska jest zbawieniem. Często tylko dzięki niej mogą otrzymać pomoc lekarską, jedzenie, środki czystości czy dostęp do edukacji.

Fundacja MIVA Polska

Fundacja MIVA Polska na swojej stronie internetowej w ramach akcji przygotowuje specjalne materiały dla kierowców, takie jak ?dekalog dla kierowców?, czyli zbiór zasad, których powinna przestrzegać każda osoba prowadząca pojazd. Pierwsze przykazanie tego dekalogu brzmi: "Nie będziesz egoistą na drodze".

Indywidualni darczyńcy, którzy są chętni, mogą wesprzeć działalność polskich misjonarzy wpłacając pieniądze również na konto MIVA Polska. Dla tych, którzy zdecydują się wpłacać datki regularnie, przynajmniej raz w roku czeka nagroda. Zostaną Przyjaciółmi stowarzyszenia i dostaną Honorową Kartę Przyjaciela MIVA Polska. Misjonarze pracujący w ponad 90 krajach świata, a szczególnie w krajach Trzeciego Świata, potrzebują wszelkiej możliwej pomocy w zakupie środków transportu, takich jak samochody terenowe, motocykle, rowery, łodzie, traktory, a nawet zwierzęta pociągowe. Dlatego, warto wziąć udział w Tygodniu Świętego Krzysztofa oraz wspomóc najbardziej potrzebujących.