Święty Wojciech - główny patron Polski

08-04-2021

Czeski biskup i męczennik urodzony około 956 roku w Libicach, a zmarły 23 kwietnia 997 roku w pobliżu Cholin w Prusach. Jest bardzo ważną postacią dla kościoła katolickiego w Polsce. To właśnie dzięki jego dokonaniom i roli apostolskiej jaką pełnił, wiara chrześcijańska umocniła się nad Wisłą. Wspomnienie liturgiczne w kościele obchodzone jest 23 kwietnia, zatem w dniu jego śmierci męczeńskiej.

Początki życia św. Wojciecha

Wojciech był szóstym synem spośród siedmiu z zamożnej rodziny. Już od najmłodszych lat był bardzo chorowity i będąc dzieckiem otarł się o śmierć. Dzięki opactwu i zawierzeniu Najświętszej Maryi Panny zdołał przeżyć. W zamian za to chłopiec miał zostać przygotowany do kapłaństwa, a nie do bycia rycerzem wedle pragnień rodziców.

Młody książe był wychowywany zgodnie z przysięgą złożoną przez jego ojca do bycia świeckim i z tej racji uczył się łaciny, śpiewał psalmy i pogłębiał swoją wiedzę z ksiąg. Udał się on do szkoły katedralnej w Magdeburgu, gdzie spędził dziewięć lat swojego życia. W 981 przyjął święcenia kapłańskie i dzięki swej pozycji zdołał poznać księcia Czech.

Święty Wojciech zobowiązał się do walki z grzesznym i pogańskim życiem, nawracając i przekonując do wiary chrześcijańskiej. W 989 roku zrzekł się tytułu biskupa Pragi i wyjechał do klasztoru benedyktynów w Rzymie. Nie wstąpił ostatecznie do niego. W 992 roku obecny biskup praski zmarł, a jego miejsce zajął Wojciech. W tamtym okresie rozpoczął misję na Słowacji, która była przejęta przez Węgry. W 994 roku biskup stanął w obronie kobiety, która dopuściła się zdrady swojego męża. Zapewnił jej azyl i ukrywał ją.

 

Kup baner na tkaninie z wizerunkiem św. Wojciecha!

 

Jednak mimo to odnaleziono ją i zabito na oczach świętego Wojciecha, który w złości rzucił klątwę na lud i wyjechał z powrotem do Rzymu. Kapłan miał bardzo dobre stosunki z obecnym wtedy królem polski Bolesławem Chrobrym. Za sprawą równie owocnej przyjaźni z papieżem Grzegorzem V wyruszył na misję nawracania Prus.

Misja Polska

Podczas panowania Bolesława Chrobrego, Wojciech miał okazję wypełnienia swej misji. Król Polski pragnął schrystianizować pogańskie prusy. Biskup przyjechał więc, aby ten cel osiągnąć. Udał się do Gdańska wraz z przydzielonymi mu wojami. Oddalił jednak ich stwierdzając, iż nie chce nawracać mieczem. Chciał zdobyć to pokojowo, bez rozlewu krwi. Z wrogim nastawieniem przyjęto Wojciecha. Został zamordowany przez pogańskich prusów. Do dnia dzisiejszego nie można określić, w jaki dokładny sposób zginął Święty Wojciech.

Wzór do naśladowania

Biskup był postacią wyjątkową, zmierzającą do postawionego sobie celu. Udzielał pomocy biednym oraz wspierał budowę kościołów. Przeprowadzał masowe chrzczenia w szczególności w Gdańsku. Był przeciwny sprzedaży niewolników do krajów muzułmańskich, ponownemu małżeństwu oraz rozwodom.

 

Chcesz wiedzieć więcej o Kościele Katolickim? Kup Historię Kościoła Katolickiego w Polsce!

 

Relikwie i kanonizacja

Ciało biskupa zostało wykupione od Prusów przez władcę Polski - Bolesława Chrobrego, który musiał zapłacić za nie tyle pieniędzy, ile ważyło ciało świętego Wojciecha. Kolejno zostało ono umiejscowione w katedrze gnieźnieńskiej. Za namową cesarza niemieckiego Ottona III, papież Sylwester II kanonizował Wojciecha na świętego.