Święty Józef - Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny

08-03-2021

Józef z Nazaretu to małżonek Najświętszej Maryi Panny, tradycyjnie nazywany jej Oblubieńcem. Jest patronem rodzin, a w szczególności małżeństw, ludzi pracy oraz dobrej śmierci. Jego życie jest szczegółowo opisane w Ewangelii. Józefowi zostało poświęconych 26 wierszy oraz kilka apokryf. Wspomnienie św. Józefa w Kościele obchodzi się 19 marca.

Życie św. Józefa

Józef był człowiekiem spokojnym, opanowanym i pracowitym. Przez lata wykonywał zawód cieśli, z którego zrezygnował na osiem lat przed śmiercią. Było to spowodowane brakiem sił. Wszystkie zgromadzone przez lata narzędzia rozdał ubogim. Po zaślubinach Maryi z Józefem stała się ona brzemienna z poczęcia Ducha Świętego. Początkowo Józef chciał oddalić się z Maryją, ponieważ w Izraelu groziło kobiecie ukamienowanie argumentowane domniemanym cudzołóstwem.

 

Kup ikonę św. Józefa!

Jednak sen Józefa odwiódł go od tego, bowiem otrzymał nakaz, aby przyjąć Maryję do siebie, a dziecku nadać imię Jezus. Józef bez zastanowienia spełnił przekazane mu polecenie. Bardzo ważne jest to, że to właśnie Józef nadał dziecku imię, bowiem w tamtejszych czasach oznaczało to uznanie potomka za swoje. Józef umarł na rękach swojego Boskiego Syna, który wraz z Maryją przez dziewięć dni przed śmiercią Józefa czuwał przy jego łożu. Aniołowie zabrali duszę Józefa do otchłani, by tam głosić radosną nowinę o tym, że Mesjasz jest już na ziemi.

Dlaczego warto czcić św. Józefa?

Kościół Katolicki czci św. Józefa z powodu cnót, które wyznawał, a mianowicie posłuszeństwo Bogu, głęboka wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo i milczenie. Święty Józef przedstawiany w Testamencie jest obliczem głowy Rodziny Świętej, którą mógł zostać dzięki całkowitemu oddaniu się woli Boskiej.

W zamian za swoją wiarę został obdarzony łaską i zaufaniem, czego wyrazem jest powierzenie mu Maryi i Jezusa pod opiekę. Kościół wyznaje Józefa jako osobę wyjątkową i godną naśladowania oraz pogromcę duchów piekielnych. Na świecie powstały również ośrodki prowadzące studia na temat życia Józefa. W Polsce działa Studium Józefologiczne, a znajdująca się tam bazylika jest narodowym sanktuarium tego świętego.

 

Sprawdź nasze figury św. Józefa!

Szczególne łaski Świętego Józefa

Za wstawiennictwem Świętego Józefa możemy wyprosić różne przywileje i łaski, które Bóg jemu nadał, a człowiek może je osiągnąć wyłącznie modląc się do Józefa. Do najbardziej upragnionych łask możemy zaliczyć:

  • możność otrzymania cnoty czystości i przezwyciężenie niebezpieczeństwa pokus zmysłowości,
  • dzięki Józefowi możemy dostąpić ogromnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednać się z Bogiem,
  • za wstawiennictwem Józefa możemy uzyskać łaskę od Najświętszej Maryi Panny i prawdziwe do Niej nabożeństwo,
  • z pomocą Józefa możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i uzyskać opiekę przeciw szatanowi w godzinę śmierci,
  • Święty Józef ochroni nas również przed złymi duchami,
  • wstawiennictwo Józefa oferuje nam uzyskanie zdrowego ciała i pomoc w różnych potrzebach,
  • rodziny starające się o potomstwo powinny modlić się do Józefa, bowiem za jego przyczyną otrzymają błogosławieństwo.

Jak możemy zauważyć, za wstawiennictwem Józefa jesteśmy w stanie uzyskać wiele łask potrzebnych nam w życiu codziennym, jak i pośmiertnym. Módlmy się do niego, a żadne niebezpieczeństwo nam nie grozi.