Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - historia

07-09-2020

Obchody święta

W kulturze katolickiej krzyż jest utożsamiany z odkupieniem. Kalendarz liturgiczny przewiduje kilka terminów, w których chrześcijanie obchodzą Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jednym z nich jest 14 września. Wtedy to wyznawcy religii rzymskokatolickiej obchodzą wspomniane święto, tłumnie gromadząc się w świątyniach.

Głównym sensem Święta Podwyższenia Krzyża Świętego jest ukazanie go jako ceny zbawienia człowieka. Najważniejszym elementem, kojarzącym się z czasem obchodów Święta Podwyższenia Krzyża Świętego jest kolor czerwony, który zdobi wówczas szaty liturgiczne kapłanów, odprawiających nabożeństwa.

Przyjmuje się również, że właściwym zwyczajem według wielu odłamów chrześcijaństwa jest symboliczne uniesienie krzyża przez kapłana, którego ręce są następnie całowane w akcie pokory przez uczestników mszy. Praktykę tę nazywa się Uwielbieniem Krzyża. Krzyż najczęściej jest zrobiony z metalu lub złota. Często może być również jedynie pokryty lub ozdobiony złotem. Czasami zdarza się, że zdobienia krzyża zrobione są z kamieni szlachetnych lub kolorowego szkła.

 

Zobacz i kup krzyż pasyjny!

 

Początki obchodów w Kościele Katolickim

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego według tradycji chrześcijańskiej jest upamiętnieniem trzech wydarzeń, które uznawane są za jedne z najbardziej istotnych dla wiary.

Pierwszym z nich jest odnalezienie Krzyża przez Świętą Helenę, matkę Konstantyna Wielkiego. Wierzy się, że w miejscu znaleziska powstała później Bazylika Grobu Świętego, która jest dziś jednym z najchętniej odwiedzanych przez pielgrzymów miejscem.

Kolejnym wydarzeniem, który przyświeca idei obchodów Święta Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, jest upamiętnienie kościołów zbudowanych na polecenie Konstantyna Wielkiego - wspomnianej wyżej bazylice oraz świątyni zbudowanej na Górze Kalwarii. Konstantyn Wielki jako pierwszy cesarz zdecydował się ujednolicić system wiary w Cesarstwie Rzymskim, powodując tym samym znaczny wzrost popularności chrześcijaństwa na terenie imperium, które obejmowało wówczas swym zasięgiem tereny sięgające daleko poza basen morza Śródziemnego.

 

Kup drewniany krzyż z pasyjką!

 

Trzeci, ostatni element, składający się na obchody Święta Podwyższenia Krzyża Świętego stanowi odzyskanie Krzyża w 629 roku przez cesarza bizantyjskiego Herakliusza z rąk Imperium Perskiego. Najwcześniejsze wspomnienie o obchodach Święta Podwyższenia Krzyża Świętego pochodzi z VII wieku naszej ery. Nie ma więc wątpliwości, że Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest jednym z najdłużej obchodzonych świąt w tradycji chrześcijańskiej.

Święto wielu religii

Pomimo nieznacznych różnic w celebrowaniu Święta Podwyższenia Krzyża Świętego stanowi ono jedno z elementów wspólnych wielu odłamów chrześcijaństwa. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzone jest w tradycji anglikańskiej, rzymskokatolickiej, wschodniej tradycji ortodoksyjnej oraz ortodoksji orientalnej. Sprawia to, że Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, a jego znaczenie, pomimo znacznego upływu czasu, nadal jest podtrzymywane.