Święto Ofiarowania Pańskiego

01-02-2021

Dla każdego członka Kościoła data 2 luty kojarzy się głównie ze świętem Ofiarowania Pańskiego inaczej nazywanym świętem Matki Gromniczej. Aby przybliżyć cel i ideę tego święta warto przytoczyć słowa mnicha benedyktyńskiego Anselma Gruna - Święto Ofiarowania Pańskiego zaprasza nas, by przyjąć Chrystusa do wewnętrznej świątyni naszego serca. Wesele między Bogiem i człowiekiem odbywa się wtedy, gdy pozwalamy wejść Chrystusowi do wewnętrznej świątyni zamku naszej duszy. Znajduje to swój wyraz podczas święta w procesji ze świecami.

Na rozpoczęcie Eucharystii wspólnota zbiera się w ciemnym przedsionku kościoła. Kapłan święci świece i zapala je. Następnie wszyscy wchodzą z płonącymi świecami do kościoła. Jest to obraz tego, że do świątyni naszej duszy wchodzi światło Jezusa Chrystusa i rozświetla wszystko, co jest tam jeszcze ciemne i jeszcze nie wyzwolone.

Zobacz i kup książkę Dzięki Bogu jestem zakonnicą!

 

Czym jest Ofiarowanie Pańskie?

Święto to bogate jest w symbolikę światła, a to dzięki Ewangelii według której Jezus zgodnie z prawem żydowskim będąc pierworodnym synem został ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Podkreślają to słowa starca Symeona, który w proroctwie nazwał Jezusa ?światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela?. Ofiarowanie Pańskie w Jerozolimie obchodzono już w IV w., uroczystości zazwyczaj odbywały się nocą, gdzie podczas procesji używano licznych świec. Jeśli chodzi o Kościół zachodni to pierwsze wzmianki pojawiły się w VII w.

Mieszkańcy Rzymu uczestniczyli w maryjnej procesji do sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej i to właśnie ta procesja prawdopodobnie nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny. W X w. pojawił się obrzęd poświęcenia świec, co jeszcze mocniej podkreśla symbolikę światła. Należy pamiętać, że Ofiarowanie Jezusa symbolizuje początek nowego przymierza, gdzie Syn Boży sam jest świątynią. Idea tego święta podkreśla Bożą powszechność zbawienia.

 

Zobacz nasz bogaty wybór świec ołtarzowych

 

Również w Polsce to święto ma zdecydowanie charakter maryjny o czym świadczy jego nazwa - święto Matki Bożej Gromnicznej. Jezus został wniesiony przez Maryję do świątyni jerozolimskiej i tak też przynosi światło wierzącym. Dlatego w naszym kościele dokonuje się symbolicznego poświęcenia gromnic. W Polsce zapala się gromnice na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, a zwłaszcza podczas burzy i wykorzystuje się je również jako świece chrzcielne. Dzień Matki Boskiej Gromnicznej ma silne korzenie w tradycji polskiej wsi.

W tym czasie pachołkowie i służący otrzymywali zapłatę za cały rok pracy. Z tym świętem związane są również przysłowia ?Gromnica - zimy połowica?, ?Na Gromniczną mróz - chowaj chłopie sanie, szykuj wóz? i ?Na Gromniczną ciecze - to się zima wlecze? co pokazuje jak ważne to było święto w kalendarzu. Poza tym wierzono, że jeśli w tym dniu było pochmurnie zwiastowało to dobry i obfity rok, a jeśli było słonecznie to równało się to z przeszkodami i trudnościami.

Dzień życia konsekrowanego

W ten dzień wypada również Dzień Życia Konsekrowanego, który został ustanowiony w 1997 roku przez Jana Pawła II. W czasie tego święta siostry i bracia zakonni, a także członkowie instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego ofiarują swoje życia na wyłączność Bogu podobnie jak Jezus w świątyni jerozolimskiej. Dodatkowo osoby konsekrowane w tym dniu odnawiają swoje śluby, a datki z kościołów zbierane są na rzecz zakonów klauzurowych.