Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

04-01-2021

Święta Bożego Narodzenia minęły, jak zawsze, szybko. To jednak nie koniec radości chrześcijan. 06 grudnia miejsce ma Święto Objawienia Pańskiego, znane też jako Trzech Króli. O ile o Świętach Bożego Narodzenia wiemy całkiem sporo, pielęgnując tradycję zazwyczaj od zawsze, o tyle Święto Objawienia Pańskiego jest dosyć często zaniedbywane i zapomniane.

Geneza święta

Święto Objawienia Pańskiego ma uczcić ukazanie się człowiekowi Boga, jego obecność w naszym życiu. Powstało ono również na pamiątkę wydarzenia opisanego w Ewangelii św. Mateusza, jakim było przybycie Trzech Króli ze Wschodu do Betlejem w celu złożenia pokłonu Jezusowi.

 

Zobacz i kup książkę Trzej Królowie!

 

Święto Trzech Króli w Polsce i na świecie

W Polsce po wojnie, Trzech Króli było dniem wolnym od pracy, aż do roku 1960. Wówczas zostało ono zniesione do roku 2010. Od tego czasu znów jest wolne od pracy, choć obowiązkowe dla wszystkich wiernych jest uczestniczenie we Mszy Świętej oraz powstrzymywanie się od wszelkich wysiłków i codziennych obowiązków. Taka sama sytuacja istnieje również w niektórych krajach na świecie, np. w Austrii, Chorwacji, Hiszpanii, Słowacji, Włoszech czy Wenezueli. W początkach chrześcijaństwa, w dzień Objawienia Pańskiego obchodziło się również Boże Narodzenie. Pod koniec IV w. w kościele łacińskim oddzielono je, jako święto niezależne od Bożego Narodzenia.

Zwyczaje związane ze Świętem Objawienia Pańskiego

Najbardziej znanym zwyczajem, związanym ze Świętem Trzech Króli, jest pisanie kredą na drzwiach ?K+M+B? lub ?C+M+B?, według legendy inicjały mędrców - Kacpra, Melchiora i Baltazara, dopisując obok rok, który obecnie mamy. Napis jest jednak skrótem od: ?Christus Mansionem Benedicat?, co oznacza: ?Niech Chrystus błogosławi temu domowi?. Mówi się też o wersji rozwinięcia tego skrótu według św. Augustyna: ?Christus Multorum Benefactor?, czyli: ?Chrystus dobroczyńcą wielu?. Istnieje jednak jeszcze jedna interpretacja skrótu - mogą to być pierwsze litery łacińskich nazw wydarzeń świętowanych w Epifanię: Cogitum - ?Poznanie? ? Matrimonium - ?Wesele? ? Baptisma - ?Chrzest?. Tego dnia święci się kadzidło oraz złoto. Niegdyś kadzidłem okadzało się domy, a złotem dotykało szyi, co miało chronić mieszkania i ludzi przed chorobami i nieszczęściami.

Dzień 6 grudnia uznaje się również za początek karnawału. W wielu miastach w Polsce organizowane jest przejście Orszaku Trzech Króli. Wówczas odbywają się uliczne jasełka oraz kolędowanie.

 

Kup książkę dla dziecka - O małym pastuszku i Trzech Królach

 

Inne Kościoły

Zarówno w Kościele prawosławnym, jak i ewangelicko-augsburskim, święto Trzech Króli, obchodzone jest pod nazwą Epifanii. W tradycji prawosławnej jest to jedno z dwunastu głównych świąt obchodzonych w roku liturgicznym. Epifania jest tam również traktowana jako pamiątka wydarzenia w Jordanie, jakim był chrzest Chrystusa. To święto jest jednym z kilku obchodzonych tego dnia. Wszystkie razem tworzą tzw. święto Jordanu.

Trzej Królowie

Co ciekawe, Trzej Królowie, od których pochodzi nazwa święta, prawdopodobnie nie byli wcale królami. Nie ma na to żadnego potwierdzenia, nawet w Piśmie Świętym. Istnieją domniemania, że mogli oni być wędrowcami lub nawet astrologami.