Rok 2021 rokiem Świętego Józefa

16-02-2021

Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu - takimi słowami papież Franciszek przedstawia świętego Józefa, który został ogłoszony patronem najbliższego roku. Głowa Kościoła w liście apostolskim Patris corde zakomunikowała całej społeczności, że od 8 grudnia 2021 do 8 grudnia 2022 to właśnie opiekun Jezusa będzie w centrum uwagi chrześcijan na całym świecie. Data została wybrana nieprzypadkowo, ponieważ 8 grudnia 1870 r. aktualny papież Pius IX wydał dekret, który ogłosił światu, że Józef jest święty.

Rola ojca na przykładzie Świętego Józefa

Po 150 latach od tego wydarzenia Kościół postanawia po raz kolejny podkreślić ważną rolę Józefa w życiu Jezusa, a także skupić się na ogólnej roli ojcostwa, które według wielu duchownych przeżywa kryzys w dzisiejszych czasach. Papież Franciszek podkreślił, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane ojcostwo, czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi. W Nim Jezus widział czułość Boga, czułość, która pozwala przyjąć naszą słabość, ponieważ to właśnie pomimo naszej słabości i poprzez nią realizuje się większość Bożych planów. Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje ?fiat? ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy swojego przybranego Syna wypełniania woli Ojca. Wezwany przez Boga do służby misji Jezusa, współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia.

Zobacz i kup ikonę św. Józefa!

 

List Patris corde podkreśla również twórczą odwagę św. Józefa. Jego czyny pokazują nam, że nawet w najbardziej niespodziewanych okolicznościach i kiedy dotykają nas liczne trudności i problemy jesteśmy w stanie działać, a także przede wszystkim zaufać Bogu. Cieśla z Nazaretu - wyjaśnia Papież ? potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności. Każdy potrzebujący, biedny cierpiący, umierający, obcy, uwięziony, chory, jest dzieckiem, nad którym czuwa św. Józef . Od niego należy uczyć się kochania Kościoła i ubogich. ?Konieczne jest zrozumienie - pisze Franciszek - znaczenia pracy, która daje godność" oraz ?staje się uczestnictwem w samym dziele zbawienia", a także okazją do rozwoju dla siebie i swojej rodziny.

Bycie ojcem to ciągła droga

Słowo, które papież Franciszek szczególnie podkreślił to Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje. Te słowa powinny być drogowskazem dla każdego mężczyzny, który szuka inspiracji na trudnej drodze jakim jest tacierzyństwo. Należy zrozumieć, że bycie ojcem to wiele wyrzeczeń i ciągła nauka. Prawdziwym ojcem jest ten, kto wyrzeka się pokusy życia życiem swoich dzieci i szanuje ich wolność, ponieważ ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca nieużytecznym, kiedy dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia.

 

Zobacz obrazy św. Józefa w naszym sklepie!

Patris corde zakończony jest modlitwą do św. Józefa, która ma pomóc wierzącym jeszcze mocniej odnaleźć się w żywocie świętego. Dodatkowo pokazuje ponad czterdziestoletni zwyczaj głowy Kościoła, który codziennie odmawia modlitwę do Oblubieńca Maryi. Papież zakończył list słowami "Niech nie mówią, że wzywałem cię na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc".