Odzież kapłańska - czym różni się humerał od pektorału?

09-03-2020

Odzież kapłańska - czym różni się humerał od pektorału?

Czym jest humerał?

Humerał z języka łacińskiego (łac. humerus) oznacza ramię, a humerale to płaszcz wojskowy zarzucony na ramiona. W starożytności był używany przez ówczesne elity do okrywania szyi oraz ramion. Od X wieku pełni funkcję szaty liturgicznej w całym Kościele. Humerał jeśli był zdobiony, to bardzo skromnie ? niewielkim haftowanym, pojedynczym krzyżem. Na bardzo podniosłe ceremonie kapłani przywdziewali kiedyś bogatszą wersję humerału, zdobioną parurą, czyli wzorem, który był dopasowany do ornatu haftowanym paskiem materiału.

Dla kapłanów humerał obecnie jest prostokątną, białą chustą wykonaną z lnianej tkaniny, którą wiąże się na piersiach. Chusta okrywa szyję oraz ramiona kapłana i wraz z albą stanowi część stroju liturgicznego. Humerał najczęściej wykonywany jest z lnianej tkaniny.

Zobacz humerały w naszym sklepie!

Kiedy księżą zakładają humerał?

Wedle obowiązującego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego humerał należy zakładać, wtedy, gdy alba nie zasłania w pełni stroju świeckiego w okolicach szyi, w przeciwnym razie, nie jest to konieczny element stroju liturgicznego.

Humerał nazywany jest również "przyłbicą zbawienia", ze względu na zwrot, który padał w modlitwie odmawianej przez księdza podczas przywdziewania tego elementu stroju. ?Przyłbica zbawienia? jest symbolem ochrony przed pokusami szatana. Noszenie humerału ma również praktyczne podłoże - ochrona ornatu przed potem.

Czym jest pektorał?

Pektorał, z języka łacińskiego napierśnik (łac. pectus ? pierś), oznacza element biżuterii religijnej, noszonej na piersi. W obecnych czasach oznacza zdobiony krzyż lub relikwiarz przywdziewany przez wyższe duchowieństwo. Najczęściej występuje on w kolorze złotym lub srebrnym, często są w nim również umieszczane relikwie męczenników. Z tego powodu jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią i cierpieniem. Pektorał powinien także być przypomnieniem dla biskupa o konieczności wzięcia swojego krzyża i naśladowania Jezusa Chrystusa.

 

pektorał sklep

Zobacz pektorały w naszym sklepie!

Pochodzenie pektorału

Historia pektorału sięga czasów starożytnego Egiptu. W tamtym okresie napierśniki były noszone przez faraonów oraz egipskich arcykapłanów i symbolizowały władzę. Pojawiają się także w historii rzymskiej i celtyckiej. Według Księgi Wyjścia żydowscy arcykapłani również mieli obowiązek noszenia napierśników.

W wierze chrześcijańskiej pektorał został zaczerpnięty z relikwiarzyków, które były noszone przez duchownych na chrześcijańskim Wschodzie, a później również na Zachodzie. Od XI w. zarówno opaci, jak i biskupi i kardynałowie nosili pektorały na piersiach. W wieku XVII wieku stało się powszechne noszenie przez biskupów krzyża na co dzień, nie tylko podczas liturgii. Aktualnie biskupi Ceremoniał zakłada umieszczanie go pod kapą. Pektorały są noszone obecnie również przez biskupów innych kościołów - protestanckich i prawosławnych.