Obchody Wielkiego Tygodnia jako czas radości oraz skupienia dla wszystkich katolików

02-04-2020

Wielki Tydzień w tradycji chrześcijańskiej uważany jest za czas największej radości spowodowanej oczekiwaniem na nadejście Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa

Rozpoczyna go Niedziela Palmowa, podczas której wierni w trakcie uroczystej Mszy Świętej przynoszą do kościoła uprzednio wykonane palmy, czyli plecione ze sobą zioła oraz kwiaty polne, aby mogły one zostać poświęcone przez księdza. Najważniejszą część obchodów Wielkiego Tygodnia stanowi Triduum Paschalne, czyli liczne obrzędy i nabożeństwa odprawiane w Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę. W tradycji chrześcijańskiej ten święty czas sprzyja licznym refleksjom na temat wartości nowego życia oraz umożliwia wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne uczestnictwo w organizowanych nabożeństwach oraz tradycjach Kościoła Katolickiego związanych z owocnym przeżywaniem tego uroczystego tygodnia.

Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa w Wielkim Tygodniu Dni poprzedzające Triduum Paschalne to dni w pełni poświęcone refleksji oraz sakramentowi pojednania. W tym czasie nie są organizowane specjalne liturgie i nabożeństwa. Jest to dla wszystkich wierzących czas wyciszenia oraz przygotowanie swojego serca na wydarzenia zwiastujące Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Zgodnie z opisem ewangelistów Pan Jezus w dzień przebywał wraz ze swoimi uczniami w Jerozolimie, gdzie nauczał wybranych, a na noc udawał się do pobliskiej miejscowości Betania. Dzięki uprzejmości Łazarza mógł on spędzić bezpiecznie noce w jego domu w ramach przysługi za wskrzeszenie go z grobu.

 

Zobacz nasze figury wielkanocne!

 

Wielki Czwartek

Kiedyś w Wielki Czwartek obmywano nogi dwunastu biedaków, co symbolizowało równość wobec Boga oraz pokorę. Dokonywali tego królowie oraz biskupi polscy wzorując się na postępowaniu Jezusa Chrystusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy obmywał nogi apostołów. Zwyczaj ten znany jest po dziś dzień. Co roku papież w Rzymie myje i całuje nogi dwunastu starcom, a w Archikatedrze Warszawskiej rytuał ten wykonuje metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Jest to także święto kapłanów, ponieważ w tym dniu podczas Ostatniej Wieczerzy został ustanowiony sakrament kapłaństwa i Eucharystii.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek wierni przeżywają dzień największej żałoby.  Z ołtarzy znikają kwiaty oraz świece, zasłania się także obrazy z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Momentem kulminacyjnym dnia jest odprawiana liturgia Męki Pańskiej, która zrzesza wiernych w kościołach po południu. Podczas liturgii następuje adoracja krzyża oraz odsłonięcie grobu Jezusa.

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę następuje tradycyjne poświęcenie pokarmów. Tego dnia wierni tłumnie gromadzą się wraz z rodzinami w swoich parafiach,aby razem uczestniczyć w tradycyjnym święceniu pokarmów. Po powrocie do domów rodziny spożywają wielkanocne śniadanie, dzieląc się jajkiem - symbolem nowego życia - oraz konsumując poświęcony pokarm.

Niedziela Wielkanocna

Jest to dzień uznawany za najważniejszy w całym roku liturgicznym obchodzony z okazji Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Niedziela Wielkanocna jest radośnie obchodzona przez wszystkich wiernych, ponieważ Zmartwychwstanie symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią oraz dobra nad grzechem.