Lipiec miesiącem Najdroższej Krwi Chrystusa

19-07-2021

Istnieje pewien kult, szczególnie ważny w Kościele Katolickim, związany z męką Jezusa Chrystusa. Jest to kult Jego Najdroższej Krwi, który stanowi formę uczczenia ofiary Jezusa i tego, że przelał On swoją krew za ludzi, aby zostali zbawieni. Krew Jezusa jest obecna w życiu wiernych także dzięki Eucharystii, przyjmowana jest wraz z Ciałem Chrystusa w Komunii podczas mszy świętej, pod postacią chleba i wina.

Początki kultu Najdroższej Krwi Chrystusa

Pierwsze wzmianki o czczeniu Krwi Chrystusa można znaleźć już we wczesnochrześcijańskich hymnach. Św. Jan Chryzostom widział w Niej Skuteczny środek umocnienia serca w walce ze złem, które jest na świecie. Kult Najdroższej Krwi Chrystusa związany jest z tajemnicą Krzyża i Eucharystii oraz opiera się na dwóch ?znaleziskach?, które miały miej­sce w 804 i 1048r. Pierwsze odnalezienie zostało odnotowane w ?Annałach Królewskich Franków?, natomiast drugie zostało opisane w aż dwóch źródłach. Pierwszym jest ?O odnalezionych Krwi Pańskiej?, a drugim są ?Kroniki? szwedzkiego mnicha Hermana di Reichenau. Na podstawie tych źródeł, możemy poznać historię żołnierza rzymskiego Longina, który przebił Jezusowi bok włócznią na Golgocie. Po jego nawróceniu, przywiózł do Mantui ziemię pokrytą Krwią Chrystusa oraz gąbkę, którą pojono konającego Jezusa. Papież Leon IX przybył do Mantui W 1053 r. oraz potwierdził autentyczność relikwii i oddał im cześć.

Przez setki lat, kolejni papieże troszczyli się o rozwój tegoż kultu. Papież Benedykt XIV ułożył Mszę Świętą i oficjum ku czci Boskiej Krwi. Pius IX swoim dekretem Redempti sumus w 1849 r. wprowadził obchody święta Najdroższej Krwi Chrystusa w całym Kościele Katolickim, natomiast Pius X zatwierdził datę święta na 1 lipca.

Figura Serce Jezusa
Kup Figurę Serce Jezusa!

Powrót kultu Krwi Chrystusa

Kościół przeżywał kryzys w epoce odrodzenia, a w związku z tym znikały różnego rodzaju święta i tradycje, które obecnie są niezwykle ważne w wierze chrześcijańskiej. Jednym z kultów, które zniknęły, był właśnie kult Najdroższej Krwi Chrystusa. Powrócił on jednak w epoce napoleońskiej, kiedy to ataki na Kościół były wzmożone, a ludzie potrzebowali poczucia wspólnoty. W bazylice San Nicola in Carcere w Rzymie w 1808 r. powstało Bractwo Przenajdroższej Krwi, ponieważ właśnie tam znajdowały się cenne relikwie. Ksiądz Franciszek Albertini, który był założycielem bractwa, pragnął aby ?Koronka Przenajdroższej Krwi? zachęcała ludzi do walki z ówczesnymi problemami, takimi jak bezrobocie, alkoholizm czy demoralizacja społeczeństwa. W XIX wieku zostało założone Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obecnie w Częstochowie znajduje się jedyne w Polsce sanktuarium Przenajdroższej Krwi, gdzie od 1998 r. czczone są relikwie Krwi Chrystusa z Mantui.

Znaczenie kultu Najdroższej Krwi Jezusa

Celebrowanie tego kultu jest szczególnie ważne, ponieważ skłania do refleksji nad własnym życiem oraz przypomina o tym, jak wielkie było poświęcenie Chrystusa. Dlatego, podczas codziennych zmagań z różnego rodzaju problemami, każdy wierzący powinien o tym pamiętać oraz oddawać szczególną cześć Najświętszej Krwi Chrystusa. W dzisiejszych czasach, gdy każdy z nas żyje w biegu, należy w pewnym momencie się zatrzymać oraz oddać refleksji nad tym, co jest ważne w życiu i czy na pewno robimy wszystko zgodnie z życzeniem Jezusa Chrystusa.