Koronka do Miłosierdzia Bożego

20-09-2019

W zeszłym tygodniu przypadała rocznica otrzymania przez św. Faustynę Koronki do Miłosierdzia Bożego. 13 września 1935 roku siostra Fausta po raz pierwszy odmówiła na różańcu modlitwę, którą nauczył ją Pan Jezus. Jest to szczególnie ważne dlatego, że wcześniej jedyną modlitwę, którą osobiście przekazał Pan Jezus, jak wszyscy wiemy, jest modlitwa Ojcze nasz.

Jak odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego?

Na początku, na trzech paciorkach odmawiamy kolejno modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga.
Na dużych paciorkach odmawiamy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych koralikach odmawiamy: Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
Koronkę Miłosierdzia Bożego kończymy trzykrotnym wypowiedzeniem słów: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem

Jest duża ilość modlitewników, które pokazują sposób odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego. Znajdziemy również książki, które omawiają historię św. Faustyny oraz historię samego obrazu Jezusa Miłosiernego. Jedną z takich książek mieliśmy okazję opisywać tutaj.

Oczywiście książkę, w tym również modlitewnik, nie zawsze możemy mieć przy sobie. Warto jednak mieć na uwadze zakładki czy obrazki, czasami specjalnie zalaminowane, które możemy mieć przy sobie w portfelu czy kalendarzu. Dzięki temu słowa tej ważnej modlitwy będą zawsze z nami.

W naszej hurtowni pojawiła się równie nowa książka autorki Pierwszego wizerunku ? Święto Miłosierdzia Bożego. Książka traktuje o historii tego święta, o jego początkach i prekursorach. Przedstawia również modlitwy i nabożeństwa na Święto Miłosierdzia Bożego.