Kim był św. Sylwester?

14-12-2020

Choć wielu z nas wie czym jest zabawa Sylwestrowa i z łatwością jest w stanie pogrążyć się we wspomnieniach minionych imprez, to niewiele osób wie kim tak naprawdę był św. Sylwester. Jest on patronem zwierząt domowych.

Papież Sylwester

Święty Sylwester żył na początku IV wieku, jest jednym z najbardziej znanych papieży kościoła katolickiego. Za jego panowania w Cesarstwie Rzymskim doszło do znaczących przemian politycznych. Zaprzestano w końcu prześladowań chrześcijan i Cesarstwo stało się wolne od nienawiści.

 

Polecamy ikonę św. Sylwestra - zobacz tutaj.

Emancypacja chrześcijaństwa

Z licznych źródeł wynika, że to właśnie w Rzymie, święty Sylwester przyjął święcenia kapłańskie. Ze względu na to, że przynależał do wyznawców, którzy otwarcie przyznawali się do swojej wiary, został skazany na wygnanie. 31 grudnia 314 został wybrany na głowę Kościoła Katolickiego, zasiadł na tronie Piotrowym, by pomóc w rozwoju i emancypacji chrześcijaństwa. W czasie swojego długiego panowania, bo trwającego aż ponad 21 lat, święty Sylwester, przy pomocy cesarza Konstantyna, rozpoczął budowę kościołów, tym samym przyczyniając się do rozpowszechniania chrześcijaństwa.

Warto dodać, że za panowania świętego Sylwestra rozpoczęto budowę bazyliki świętego Piotra w Rzymie. Niestety świętemu Sylwestrowi nie udało się zażegnać sporów wewnątrz kościelnych, które rozgrywały się na płaszczyźnie politycznej i dogmatycznej.

Ponadto nie wywalczył dodatkowych przywilejów dla wspólnoty chrześcijańskiej u cesarza Konstantyna. Brakowało również jego obecności podczas istotnych wydarzej - w synodzie w Arles i Soborze w Nicei, podczas którego przyjęto wyznanie wiary.

Legendy i podania

Wokół osoby świętego Sylwestra pojawiło się wiele legend, które zaczęto głosić bardzo szybko po jego śmierci. Jedno z podań mówi o uczcie, w czasie której święty Sylwester uratował przed śmiercią rzymskiego namiestnika. Mężczyzna miał umrzeć wskutek uduszenia posiłkiem, lecz śmierć uniemożliwił papież, który po całym incydencie nawrócił rzymianina na chrześcijaństwo. Z kolejnej legendy wynika, że to właśnie święty Sylwester, miał być tą osoba, która ochrzciła cesarza Konstantyna. Z wielu badań wynika, że to jednak nie on udzielił chrztu głowie Cesarstwa, a Euzebiusz z Nikomedii.

 

Sprawdź naszą ofertę Opłatków wigilijnych tutaj.

 

Śmierć Świętego

Ciało świętego zostało pochowane w rzymskich katakumbach Pryscylli przy via Salaria, kiedy to zmarł 31 grudnia 355 roku. Natomiast relikwie świętego zostały przeniesione do kościoła San Silvestro in Capite. Oprócz tego, jego relikwie przechowywane są także w Nonantoli, w głównym ołtarzu kościoła.

Święty Sylwester jest patronem ów miasta i diecezji. W ikonografii święty Sylwester prezentowany jest zwykle w ornacie papieskim, a do jego atrybutów należy księga, gałązka oliwna, wąż i smok. Bardzo często przedstawiany jest także z cesarzem Konstantynem bądź jego matką, świętą Heleną.

Propagator wiary

Święty Sylwester, to niewątpliwie jedna z bardziej istotnych postaci, które przyczyniły się do rozwoju kościoła i wiary chrześcijańskiej. Mógł on oczywiście zdziałać o wiele więcej, ale najważniejsze, że nie pozostał zbyt bierny po objęciu tronu Piotrowego.