Hej kolęda, kolęda...

08-01-2019

Kolęda. Słowo, które rozbudza w nas liczne skojarzenia z Bożym Narodzeniem, kryje więcej niż jedno znaczenie. Czym jest kolęda? Jak się do niej przygotować? Jako, że jesteśmy jeszcze w okresie Narodzenia Pańskiego, przyjrzymy się dzisiaj pokrótce temu zagadnieniu.

Kolędą nazywamy pieśń religijną o tematyce Bożego Narodzenia. Chociaż pochodzenie większości kolęd jest ludowe, wiele z nich zostało napisanych przez wybitnych Polaków. Niech za przykład posłuży tutaj znana nam wszystkim kolęda "W żłobie leży", której autorem jest kaznodzieja Piotr Skarga. Przyjęło się uważać, że kolędy wywodzą się z Włoch i stamtąd kolejno zawędrowały do pozostałych krajów europejskich. W Polsce od samego początku były one silnie związane z naszą kulturą narodową. Większość kolęd jest raczej skoczna i bardzo rytmiczna, a to dlatego, że ich melodia nawiązuje do tańców narodowych, np. polonezów, mazurów czy krakowiaków. Poprzez kolędy Polacy wyrażali też aktualną sytuację polityczną, dopisując w poszczególnych wiekach odpowiednie zwrotki. I tak, już od kilku stuleci, kolędy można uznać za najbardziej znane religijne pieśni w Polsce. Tytułów jest całe mnóstwo, od tych najbardziej poważnych i podniosłych, do tych radosnych i żartobliwych. Z pewnością każdy z nas ma swoją ukochaną kolędę, która towarzyszy mu od najmłodszych lat.

Kolęda to także wizyta duszpasterska, która przypada na okres świąt Bożego Narodzenia. Księża odwiedzają kolejno domy swoich parafian. Jako pasterze odpowiedzialni za swoje owce, aby móc dobrze wypełniać swoje obowiązki, starają się poznać wiernych, którzy zostali im powierzeni. Taka wizyta ma swój konkretny przebieg i wiąże się też z odpowiednim przygotowaniem do niej. Najważniejszym punktem kolędy jest moment modlitwy księdza wraz z domownikami, poświęcenie przez niego domu oraz pobłogosławienie całej rodziny, która w nim mieszka. Po tym obrzędzie następuje część mniej oficjalna, kiedy to księża i wierni maja okazję porozmawiać. Na taką wizytę duszpasterską razem z proboszczem lub innym duchownym z parafii przeważnie przychodzą również ministranci. Wierni przed kolędą powinni się do niej odpowiednio przygotować. Na stole najczęściej okrytym jasnym obrusem stawiamy krzyż i świece, po jego obu stronach. Pamiętamy również o wodzie święconej oraz kropidle. Zarówno krzyż, jak i woda posłużą księdzu podczas modlitwy oraz błogosławieństwa domu. Wizyta duszpasterska, to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym domu w całym roku. Bądźmy otwarci na błogosławieństwo, które udziela nam ksiądz. W tym dniu szczególnie pamiętajmy o pięknym polskim przysłowiu: "Gość w dom, Bóg w dom".