Dzień Świętości Życia w Polsce

18-03-2020

W intencji tych najbardziej bezbronnych ? Dzień Świętości Życia w Polsce

 

Ku chwale życia

Episkopat Polski ustanowił dzień 25.03, będący do tej pory kojarzony z uroczystością Zwiastowania Pańskiego, Dniem Świętości Życia. W ten sposób, na 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół będzie przypominał Wiernym o tym, jak ważne jest życie ludzkie, zwłaszcza to najmniejsze. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina nam o niezwykle ważnym wydarzeniu, które rozpoczęło nową erę. Archanioł Gabriel przybył do Maryi, aby zwiastować Jej, że urodzi Syna, którego pocznie w dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego. Syn Jej, którego porodzi, będzie Synem samego Boga Jedynego. To cudowne zdarzenie przypominamy sobie co roku, aby jeszcze mocniej podkreślić, jak ważne jest życie poczęte.

Dzień Świętości Życia nie bez powodu przypada na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Ma on w końcu zwrócić uwagę na wartość życia ludzkiego, szczególnie tego bezbronnego, znajdującego się jeszcze w łonie matki. W ustalonym terminie na Jasnej Górze gromadzą się obrońcy życia, którzy nieraz przemierzają kilkaset kilometrów, aby modlić się w intencji obrony życia nienarodzonego. Organizowane są również Marsze dla Życia i Rodziny, podczas których publicznie pokazuje się, jakie są prawdziwe wartości polskich rodzin.

 

Poznaj ofertę Książek na Wielkanoc!

 

A imię jego zna tylko Bóg

Obchody uroczystości Zwiastowania Pańskiego, są również impulsem do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to przyrzeczenie modlitwy nad dzieckiem nienarodzonym, którego życie jest zagrożone. Przez 9 miesięcy osoba zobowiązana modli się w intencji dziecka i jego rodziców, odmawiając codziennie jedną tajemnicę różańca i specjalną modlitwę. Inicjatywa Duchowej Adopcji pojawiła się dzięki Błękitnej Armii Matki Bożej Fatimskiej. W Polsce rozmowy na temat Duchowej Adopcji rozpoczęły za sprawą artykułu autorstwa Pawła Milcarka z 1987 roku. W tym samym roku, w Warszawie powstała pierwsza grupa modlitewna ? Straż Pokoleń ? która jako pierwsza w Polsce zajmowała się tematem Adopcji Duchowej.

O dzieci nienarodzone może modlić się każdy, bez względu na płeć, wiek i status związkowy. Tylko w przypadku dzieci, które chciałyby wesprzeć swoimi modlitwami swoich małych bliźnich, wymagana jest opieka i kontrola osoby dorosłej. Aby złożyć oficjalne przyrzeczenie modlitewne, należy udać się do kościoła, kiedy będzie odprawiana tam specjalna Msza Święta. Jeśli przyrzeczenia zostaną spełnione, to nie ma żadnych przeciwwskazań, aby za jakiś czas przeżyć te pełne wiary i modlitwy 9 miesięcy jeszcze raz, modląc się o życie i zdrowie innego dziecka, którego imię znane jest tylko Najwyższemu.

 

Sprawdź wyposażenie Kościoła i zakrystii na Wielkanoc!

 

W trosce o każdego potrzebującego modlitwy

Kościół katolicki pragnie, aby każda istota stworzona przez naszego Ojca, miała pełne prawo do życia od momentu poczęcia. Dzień Świętości Życia jest formą corocznego przypominania, że nasi najmniejsi bracia i siostry przez swoje pierwsze lata życia pozbawieni są prawa głosu i możliwości walki o siebie. Jako dzieci Boże zobowiązani jesteśmy do odzywania się w ich imieniu i żarliwej modlitwy o ich przeżycie.