"Dzięki znakom widzialnym odgadujemy to, co niewidzialne"

23-07-2019

Sezon urlopowy w pełni. Jednocześnie rozpoczyna się też czas pielgrzymek na Jasną Górę. Już w tym tygodniu, 25 lipca, rusza najdłuższa polska pielgrzymka do Częstochowy. Pielgrzymi z Helu mają do pokonania 638 kilometrów. Jest to dla nich 19 szczególnych dni z Matką Bożą. Przed nimi, jak i wszystkimi innymi, którzy wyruszą w tym samym kierunku w kolejnych dniach, rysuje się droga pełna modlitwy i śpiewu oraz ufności i wiary. Do tej drogi, dzięki modlitwie, mogą dołączyć również ci, którzy z rożnych powodów sami nie dotrą na Jasną Górę. Pielgrzymi z całej Polski, jak co roku, wyruszą aby oddać cześć Matce Bożej Częstochowskiej.

Najsłynniejsza polska ikona, wykonana we wschodniej tradycji, ma ogromne znaczenie przede wszystkim dla ludzi wierzących, ale też dla całej kultury polskiej. Wszyscy znamy ważne wydarzenie jakim było oblężenie Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego. Rozsławił je dodatkowo w swojej trylogii Henryk Sienkiewicz. Stało się ono również tematem dzieła Januarego Suchodolskiego - Obrona Jasnej Góry.

Czarna Madonna z cudownej ikony, od wieków jest świadkiem cudów i licznych uzdrowień wymodlonych przed Jej obliczem. Jak często bywa w przypadku ważnych dzieł sztuki czy wydarzeń, także obraz Matki Bożej Częstochowskiej owiany jest wieloma legendami, z których znaczna część dotyczy jego powstania. Autorstwo przypisywano nawet samemu św. Łukaszowi Ewangeliście, jednak pierwsze historyczne wzmianki na temat ikony pochodzą dopiero z XIV wieku.

Aleksandra Iwanowska zebrała w jednym tomiku teksty i utwory księdza Jana Twardowskiego dotyczące Pani Jasnogórskiej. Dzięki temu powstała mała objętościowo, ale wielka duchowo książka - Większa od obrazu. Myśli o Matce Bożej Częstochowskiej. W książce przeczytamy o bardziej, jak i mniej znanych powodach wyjątkowości wizerunku Czarnej Madonny. Przede wszystkim przypomnimy sobie jednak o żywej osobie Maryi, która od wieków czuwa nad nami i nad naszym krajem. Poetycki sposób pisania księdza Twardowskiego sprawia, że Większa od obrazu nie jest zlepkiem suchych faktów, ale przyjemną lekturą, która przybliża nam postać Matki Bożej Częstochowskiej. Wizerunku ukochanego przez autora. Teksty, które powstawały przez lata zwracają uwagę na nasz codzienny język, na to jak o Niej mówimy, o Jej roli w naszym życiu czy o potrzebie Jej naśladowania. 

 

To jest dar łaski Bożej - skarb, znak widzialny niewidzialnej łaski Boga - ks. Jan Twardowski