DZIEŁA ZEBRANE JANA PAWŁA II - Tom VIII - Katechezy cz. 3

  • Dodaj recenzję:
  • TOM015
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • Cena netto: 91,43 zł 160,00 zł 96,00 zł

DZIEŁA ZEBRANE JANA PAWŁA II - Tom VIII - Katechezy cz. 3

DZIEŁA ZEBRANE JANA PAWŁA II - Tom VIII - Katechezy cz. 3

 

Opis

Tom VIII DZIEŁ ZEBRANYCH JANA PAWŁA II obejmuje trzecią, ostatnią część katechez i zawiera trzy zbiory tematyczne:
Katechezy o Maryi
Psalmy i kantyki biblijne w Tradycji Kościoła
Katechezy okolicznościowe (wygłoszone poza cyklami)

Cykl katechez maryjnych Papież rozpoczął 6 czerwca 1995 roku i z różną częstotliwoś- cią kontynuował przez kolejne lata swojego pontyfikatu. W sumie znalazło się tu 79 katechez. Ostatnią z nich Jan Paweł II wygłosił 7 stycznia 2005 roku. Podczas lektury warto pamiętać, że mariologia Ojca Świętego jest ściśle powiązana z doktryną soborową i niejako wyrasta z naucza- nia II Soboru Watykańskiego.

Obszerny cykl katechez Psalmy i kantyki biblijne w Tradycji Kościoła podkreśla znaczenie liturgii uświęcenia czasu w Kościele. Jan Paweł II na początku każdej katechezy odwołuje się do przeżyć słuchaczy, którzy usłyszeli recytację Psalmu lub biblijnego kantyku, następnie objaśnia tekst biblijny, a na zakończenie przechodzi do praktycznych wskazań życiowych.

Choć zdecydowana większość katechez stanowiła część dużych cyklów tematycznych, to jednak w każdym roku zdarzało się kilka katechez, które do żadnego cyklu nie należały. W ni- niejszym tomie zamieszczono 60 takich katechez, związanych z rokiem liturgicznym bądź waż- nymi wydarzeniami międzynarodowymi czy kościelnymi. Kilka z nich zawiera odniesienia do zdarzeń z życia Papieża, takich jak np. chrzest, udział w Soborze, zamach z 13 maja 1981 roku, pobyt w szpitalu.


oprawa: twarda, skóropodobna z ozdobnym grzbietem i złoceniami

 

Ostatnie sztuki w magazynie  !!!!!!!!!!